Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek olympland.cz

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.olympland.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)

Před užitím webových stránek olympland.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami užívání webových stránek olympland.cz a také Podmínkami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek olympland.cz je společnost Pratr a.s., IČO: 252 65 687, se sídlem Trutnov, Náchodská 524, PSČ 541 03, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1613 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky olympland.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky olympland.cz tento zákaz a Společnosti tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách olympland.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Obsah webových stránek olympland.cz je pouze informativního charakteru. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek olympland.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek olympland.cz.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky olympland.cz.

cs_CZCzech