Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania ze strony internetowej olympland.cz

Niniejsze warunki regulują korzystanie ze strony internetowej www.olympland.cz podmiotom trzecim (użytkownikom), zwanym dalejWarunki„)

Przed skorzystaniem ze strony internetowej olympland.cz należy najpierw zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej olympland.cz, a także z Warunkami ochrony danych osobowych, które znajdziesz tutaj.

Właścicielem i operatorem strony internetowej olympland.cz jest firma Pratr as, ID: 252 65 687, z siedzibą w Trutnov, Náchodská 524, kod pocztowy 541 03, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové pod sygnaturą B 1613 (dalejSpółka„), który jest uprawniony zgodnie z prawem do ich rozpowszechniania.

Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie treści strony internetowej olympland.cz w celach innych niż użytek osobisty, w szczególności w formie kopiowania lub dalszego przetwarzania bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest zabronione. Jeżeli użytkownik strony internetowej olympland.cz naruszy w ten sposób ten zakaz, a Spółka niniejszym poniesie szkodę, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami § 2913 i nast. uczeń. Nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.

Strona internetowa olympland.cz może zawierać dane będące wynikiem działań osób trzecich, które są ich autorami. Do danych tych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane ani zmieniane.

Zawartość strony internetowej olympland.cz ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub kompletność treści strony internetowej olympland.cz oraz za powstałe szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej olympland.cz.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia zawartości strony internetowej olympland.cz w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego powiadomienia.

pl_PLPolish