Pravidla pro užívání herny OLYMPLAND

Pravidla pro užívání herny OLYMPLAND – PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté, vstupem do herny OLYMPLAND uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád herny OLYMPLAND. Informace o otevírací době a platných cenách jsou na internetové stránce www.olympland.cz

Atrakce jsou určeny pro děti do 14 let. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností pouze jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost. Personál provozovatele nemá vztah dohledu. Herna je vybavena kamerovým systémem se záznamovým zařízením – více o ochraně osobních údajů v provozovně Olymp a Olympland naleznete na http://upfs.cz/pravidla/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 • Vstup do herny a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (doporučujeme náhradní ponožky).
 • V zájmu bezpečnosti dětí se nesmí v prostoru herny používat vlastní hračky, především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé nebo ostré předměty – platí to např. i pro nové dárky k narozeninám. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.
 • Šplhání po vnějších a vnitřních sítích je zakázáno, rovněž po konstrukcích všech objektů, sahání na kabely, světla, reproduktory a kamery.  Zákaz přemisťování nábytku a sundávání ozdob.
 • Trampolínové centrum je určeno pro děti do 60 kg a výšky 170 cm. Trampolína může být využívána pouze jednou osobou v určitém čase, šplhání a věšení se po vnitřních a vnějších sítích a konstrukcích a dotýkání se stropu je zakázáno. Skákání do kuliček před trampolínou je možné pouze až tehdy, kdy v kuličkách nikdo není. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána.
 • Vulkán – zákaz lezení na vršek vulkánu, věšení se na basketbalový koš.
 • Hrací koutek pro nejmenší děti je určen dětem do 4 let. Prosíme nenechejte děti vynášet hračky z prostoru herny do restaurace.
 • Pirátská loď je určena je určena dětem od 3 do 12 let, maximálně však do výšky 140 cm.
 • Všechny části a zařízení Olymplandu smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty. Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Připomínky a závady týkající se provozu mohou návštěvníci sdělit našim zaměstnancům.
 • Starší děti 7 let mohou navštěvovat atrakce bez doprovodu dospělé osoby, ale pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad těmito dětmi. Děti mladší 7 let zde mohou být pouze v doprovodu dospělých.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může personál zamezit další vstupy. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.
 • Návštěvník ručí při použití všech zařízení za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. V případě nevhodného chování nebo nedodržující pokyny personálu mohou být vykázáni z herních prostor, vstupné se v těchto případech nevrací.  Do herny je zákaz vstupu osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo tzv. v karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat.  Není dovolen vstup dospělým osobám bez dětí.
 • Šatna vedle herny se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, věšáků nebo botníků.
 • Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vyvěšeno na viditelném místě v herně.
    Všeobecné obchodní podmínky
 1. Použití všech atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům nebo ostatním návštěvníkům způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.
 2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a atrakcí. Rodiče a doprovázející osoby odpovídají za chování dětí.Personál provozovatele nemá vztah dohledu.
 3. Při používání všech zařízení platí zásada ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení této zásady mohou být tyto osoby zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného.
 4. Šplhání po vnějších i vnitřních sítích a konstrukcích je zakázáno. Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti je povolen pouze dětem mladším 5 let. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladší 3 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Použití všech atrakcí je možné pouze v ponožkách.
 5. Vnášení jídel, nápojů, sladkostí a ostatních potravin je zakázáno.
 6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do herny vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 7. Prostory jsou vybaveny kamerovým systémem se záznamovým zařízením – více o ochraně osobních údajů zde

Provozovatel: PRATR a.s., Náchodská 524, 541 03  Trutnov

Platnost od 1.9. 2018

cs_CZCzech