Zasady korzystania z pokoju gier OLYMPLAND

Zasady korzystania z pokoju gier OLYMPLAND - ZASADY OBSŁUGI

Szanowni Goście, wchodząc do domu gier OLYMPLAND, akceptujecie Państwo ogólne warunki handlowe i zasady funkcjonowania domu gier OLYMPLAND. Informacje o godzinach otwarcia i obowiązujących cenach można znaleźć na stronie www.olympland.cz

Atrakcje przeznaczone są dla dzieci poniżej 14 roku życia. Operator nie przyjmuje na siebie obowiązku związanego z nadzorem nad dziećmi. Za opiekę i nadzór nad dziećmi odpowiada wyłącznie ich otoczenie. Ostrzegamy osoby towarzyszące swoim dzieciom, aby naprawdę konsekwentnie wypełniały swój obowiązek. Personel operatora nie ma relacji nadzorczej. Sala gier wyposażona jest w system kamer z urządzeniem nagrywającym – więcej o ochronie danych osobowych na terenie Olymp i Olympland znajdziesz na stronie http://upfs.cz/pravidla/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 • Ze względów operacyjnych i higienicznych wejście do sali gier i wszystkich znajdujących się w niej atrakcji dozwolone jest tylko w SKARPEtach (polecamy skarpetki zapasowe).
 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci na terenie pokoju zabaw nie wolno używać własnych zabawek, w szczególności zabronione jest używanie na terenie pokoju zabaw twardych lub ostrych przedmiotów – dotyczy to również np. nowych prezentów urodzinowych. Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą nieść ze sobą sznurówki T-shirtów i bluz.
 • Zabronione jest wspinanie się po sieciach zewnętrznych i wewnętrznych, budowanie wszelkich obiektów, sięganie po kable, światła, głośniki i kamery. Zakaz przenoszenia mebli i zdejmowania dekoracji.
 • Trampolina przeznaczona jest dla dzieci do 60 kg i 170 cm wzrostu. Z trampoliny może korzystać tylko jedna osoba na raz, a wspinanie się i wieszanie na wewnętrznych i zewnętrznych siatkach i konstrukcjach oraz dotykanie sufitu jest zabronione. Wskakiwanie do piłek przed trampoliną jest możliwe tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w piłkach. Sole są surowo zabronione ze względu na duże ryzyko kontuzji.
 • Wulkan – zakaz wspinania się na szczyt wulkanu, zawieszony na obręczy do koszykówki.
 • Plac zabaw dla najmłodszych dzieci przeznaczony jest dla dzieci do 4 roku życia. Prosimy nie pozwalać dzieciom wnosić zabawek z pokoju zabaw do restauracji.
 • Statek piracki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, ale do 140 cm wzrostu.
 • Wszystkie części i urządzenia firmy Olympland mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt do gier są używane na własne ryzyko. Producent i dostawca odpowiadają za bezpieczeństwo poszczególnych urządzeń swoimi certyfikatami. Atrakcje spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa i są regularnie kontrolowane. Odwiedzający mogą dzielić się uwagami i usterkami dotyczącymi działania z naszymi pracownikami.
 • Starsze dzieci w wieku 7 lat mogą zwiedzać atrakcje bez opieki osoby dorosłej, ale tylko po wypełnieniu i podpisaniu formularza PEŁNOMOCNICTWO przez przedstawiciela ustawowego Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadzór nad tymi dziećmi. Dzieciom w wieku poniżej 7 lat może towarzyszyć wyłącznie osoba dorosła.
 • W przypadku przekroczenia liczby odwiedzających personel może zablokować dalsze wpisy. Roszczenia wobec operatora wynikające z tych ograniczeń są wykluczone.
 • Gość ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niedbalstwem lub umyślnością lub za szkody wyrządzone innym odwiedzającym podczas korzystania ze wszystkich urządzeń. Zwiedzający są zawsze zobowiązani do przestrzegania poleceń personelu operatora. W przypadku nieodpowiedniego zachowania lub nieprzestrzegania poleceń obsługi, mogą zostać wydaleni z terenu gry, w takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi. Zabrania się wstępu do kasyna osobom cierpiącym na chorobę zakaźną, nudności, chorobę lub tzw. kwarantannę. Zwierzęta nie są dozwolone. Dorośli bez dzieci nie są wpuszczani.
 • Z szatni obok pokoju gier korzystasz na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty lub odzież skradzione z szafek, wieszaków lub pudełek na buty.
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania dzieci z Regulaminem w sposób odpowiedni do wieku dziecka. Aktualna treść regulaminu jest wywieszona w widocznym miejscu w pokoju gier.
    Ogólne warunki handlowe
 1. Korzystanie ze wszystkich atrakcji odbywa się na własne ryzyko. Atrakcje spełniają wymogi bezpieczeństwa i są regularnie kontrolowane. Rodzice lub inne osoby dorosłe towarzyszące dzieciom ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone dzieciom, ich rodzicom lub innym odwiedzającym, spowodowane nieprofesjonalną kontrolą lub manipulacją. Odpowiedzialność operatora ogranicza się zatem do rażącego niedbalstwa.
 2. Rodzice i osoby towarzyszące zobowiązane są do pilnowania swoich dzieci, aby sprzęt i atrakcje nie uległy uszkodzeniu. Za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice i osoby towarzyszące, a personel operatora nie pozostaje w stosunku nadzorczym.
 3. Zasada uwzględniania ma zastosowanie do korzystania z całego sprzętu. W przypadku rażącego naruszenia tej zasady osoby te mogą zostać wydalone przez osobę uprawnioną bez zwrotu opłaty za wstęp.
 4. Wspinanie się po zewnętrznych i wewnętrznych siatkach i konstrukcjach jest zabronione. Do sali zabaw dla najmłodszych mają wstęp wyłącznie dzieci poniżej 5 roku życia. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą wejść poza te obiekty tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Ze wszystkich atrakcji można korzystać wyłącznie w skarpetkach.
 5. Wprowadzanie żywności, napojów, słodyczy i innych artykułów spożywczych jest zabronione.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo własnego dziecka, a także innych dzieci, do sali zabaw nie wolno wnosić własnych zabawek, w szczególności zabrania się używania na terenie sali zabaw twardych, luźnych lub ostrych przedmiotów.
 7. Lokal wyposażony jest w system kamer z urządzeniem rejestrującym - więcej o ochronie danych osobowych tutaj

Operator: PRATR as, Náchodská 524, 541 03 Trutnov

Obowiązuje od 1.9. 2018

pl_PLPolish